Smart CIPTim je pažljivo selektovan multidisciplinaran tim koji se obučava za buduće operacije u sferi stručnog i profesionalnog razvoja CIP-a sa imperativom da se edukacijom sopstvenog kadra generišu inovativne ideje i u budućnosti pokriju vertikalna rešenja u svim linijama kompanije.