Nakon sveobuhvatne rekonstrukcije i dogradnje, Osnovna škola „Svetislav Golubović – Mitraljeta“ u Batajnici će ponovo otvoriti vrata za svoje učenike. Savremeno opremljene učionice, specijalizovani kabineti, fiskulturna sala, svečana multifunkcionalna sala, biblioteka i ostale prateće prostorije raspoređene su u okviru tri etaže, na površini od 5188 m2. Školsko dvorište sa sportskim terenima, amfiteatrom i uređenim zelenim površinama upotpunjuje inoviran školski kompleks.

Stručni tim Saobraćajnog instituta CIP uradio je kompletnu tehničku dokumentaciju i vršio stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i izgradnji ovog objekta.