Tokom realizacije projekta obilaznice oko Beograda – Sektor C, menadžment Saobraćajnog instituta CIP je na terenu obišao lokaciju trase ovog važnog koridora. Na ovom grandioznom projektu angažovan je CIPTim koji čini više od 50 vrhunskih projektanata.

U toku dosadašnjeg rada u skladu sa definisanim rokovima, potpuno su realizovani prethodni geodetski i geotehnički istražni radovi, urađeno je kompletno Idejno rešenje (IDR), a proces izrade Projekta za građevinsku dozvolu za prvu funkcionalnu deonicu od Bubanj potoka do petlje Boleč se očekuje uskoro.