Nastavak izgradnje obilaznice oko Beograda, na deonici od Bubanj Potoka do Pančeva (Sektor C) je od izuzetnog značaja za grad Beograd i Republiku Srbiju, jer se saobraćajni tokovi iz severo-istočnog dela regiona, koji trenutno većim delom prolaze kroz grad Beograd, praktično izmeštaju van centralnog gradskog jezgra, uključujući i kritičan transport opasnih materija drumskom i železničkom infrastrukturom.

Autoput na delu Sektora C, deonica Bubanj Potok – Vinča – Pančevo je ukupne dužine oko 31 km. Projektovan je sa 2 kolovozne trake (svaka po 2 saobraćajne trake, zaustavnim trakama i ivičnim trakama) i razdelnim pojasom. Na trasi će biti projektovane 4 denivelisane raskrsnice, 2 tunela (Bubanj Potok i Leštane) i 35 objekata

Obilazna pruga Beli potok – Vinča – Pančevo, dužine 28,8 km planirana je kao jednokolosečna, elektrificirana i opremljena savremenom signalno-sigurnosnom (SS) i telekomunikacionom (TK) opremom. Na trasi pruge planirana su 2 tunela – Bubanj Potok i Leštane sa pripadajućim evakuacionim tunelima, 14 pratećih objekata i 3 železničke stanice (Boleč, Pančevo teretna i Pančevo hipodrom).

Drumsko-železnički most preko Dunava kod Vinče, predstavlja ključnu tačku na obilaznici. Dužina mosta za funkcionisanje železničkog sistema iznosi 1.798 m, što će predstavljati najduži železnički most preko Dunava.

Saobraćajni institut CIP d.o.o. je izradio kompletnu studijsku i plansku dokumentaciju za Sektor C, i postavio koncept Beogradskog železničkog čvora, što predstavlja dokumentacionu osnovu za izradu svih faza tehničke dokumentacije.