Postojeća trasa regionalne železničke pruge br. 218 i tunel, koji povezuju gradove Majdanpek –  Bor – Zaječar, nalazi se unutar zone zarušavanja i sleganja terena, usled inenzivne eksploatacije rude. Kompanija Serbia ZiJin Copper d.o.o. Bor analizira mogućnost primene neke od visoko kapacitativnih podzemnih metoda otkopavanja sa zarušavanjem ležišta u Jami Bor. Usled toga neophodno je njeno izmeštanje.

Dužina izmeštanja deonice jednokolosečne neelektrificirane pruge, za računsku brzinu Vr = 80 km/h, bi iznosila oko 4,62 km. Od ključnih objekata na trasi treba izdvojiti: dva tunela dužine 540 m i 3 588 m, kao i most preko vodotoka dužine 50 m. Za tunel dužine od 3 588 m biće predviđen paralelan evakuacioni tunel dužine oko 2500 m sa bočnim vezama na po 500 m i vertikalni evakuacioni izlaz na oko 100 m ispred kraja izmeštanja pruge. Na ulazu i izlazu iz navedenog tunela biće predviđeni platoi za evakuaciju putnika, dimenzije oko 35 m × 20 m. Nova trasa pruge sa tunelom spaja se sa postojećim tunelom van područja gradskog jezgra čime će se izbeći radovi na širokom iskopu kroz gradsku zonu.