Saobraćajni institut CIP d.o.o. je u ime konzorcijuma koga čine CIP i Univerzitet u Beogradu-Saobraćajni fakultet, zaključio ugovor sa Infrastrukturom železnice Srbije a.d. za izradu Tehnološke studije razvoja Beogradskog Železničkog Čvora (BŽČ) neophodne za izradu planske i tehničke dokumentacije na području grada Beograda.

Osnovni ciljevi Studije su:

  1. Predlog rekonstrukcije postojeće i razvoj nove javne železničke infrastrukture za potrebe saobraćaja vozova za prevoz putnika i robe u Beogradskom železničkom čvoru;
  2. Uspostavljanje efikasnog šinskog sistema kao dela jedinstvenog sistema prevoza putnika na području grada Beograda;
  3. Podizanje nivoa integracije sa svim postojećim i budućim vidovima prevoza putnika na teritoriji grada;
  4. Povećanje stepena bezbednosti i pouzdanosti železničkog saobraćaja;
  5. Povećanje ekološke podobnosti sistema javnog gradskog prevoza putnika kroz smanjenje negativnog uticaja sistema na životnu sredinu, u skladu sa principima održivog razvoja I energetske efikasnosti.