Deonica je dužine oko 7.9 kilometara, povezuje gradsku zonu Novog Beograda i izgrađeni autoput E763 Beograd – Požega („Miloš Veliki“). Projektovan je za računsku brzinu od 80 km/h. U poprečnom preseku su predviđene dve kolovozne trake (svaka sa po tri saobraćajne trake), razdelni zeleni pojas, obostrano ivično zelenilo, obostrane pešačke i jedna biciklistička staza. Postojeće i predviđene buduće komunikacije će biti omogućene izgradnjom odgovarajućih objekata, mostova i nadvožnjaka.

Saobraćajni institut CIP je izradio kompletnu tehničku dokumentaciju (IDR, IDP, PGD, PZI). Realizacija projekta državnog puta je u završnoj fazi i uskoro bi trebalo da bude pušten u saobraćaj.