Saobraćajni institut CIP d.o.o. je sa partnerima zaključio Ugovor za izradu Tehničke dokumentacije i izvođenje radova na denivelisanom ukrštaju pruge Beograd-Batajnica-Šid (Subotica) i Bulevara umetnosti na Novom Beogradu.