Urbanistički projekat za izgradnju pratećih sadržaja za korisnike auto-puta E-763 na lokacijama uz postojeća parkirališta auto-puta, na području K.O. Ruklada, opština Ub2023-05-12T15:57:17+02:00
PDR-ovi za deo autoputske i železničke obilaznice oko Beograda2023-05-12T15:35:10+02:00
PPPPN infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate – Preljina2023-05-12T15:21:01+02:00
PPPPN infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd – Subotica – državna granica2023-05-12T15:26:23+02:00
Go to Top