Saobraćajni institut CIP d.o.o. je sa Gradom Beogradom – Sekretarijatom za investicije zaključio dva ugovora za vršenje Stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji Trgovačke škole i Stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji OŠ „Oslobodioci Beograda“.