• Tehnički pregled rekonstruisane i dograđene zgrade Muzeja naivne i marginalne umetnosti u Jagodini / Jagodina/2022.
  • Tehnički pregled 15 objekta vodovoda i kanalizacije u Beogradu / Beograd/ 2019.
  • Stručni nadzor na izvođenju radova na sistemu daljinskog grejanja objekata javne namene u Bogatiću / Bogatić/ 2018.
  • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izmeštanju 7,247 km državnog puta Ib -22 Beograd – Ljig radi eksploatacije površinskih kopova kolubarskog basena na teritoriji KO Vreoci i  Šopići / Vreoci/ 2018. – 2019.
  • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izmeštanju i regulaciji reke Kolubare  II faza sa pritokom Peštan i pratećom infrastrukturom / Lazarevac/ 2014. – 2018.
  • Stručni nadzor nad izvođenjem radova iz programa održavanja ulica i opštinskih puteva, za period od 2 godine, u Beogradu / Beograd/  2016. – 2018. i  2014. – 2016.
  • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji mosta Ljubovija – Bratunac / Ljubovija/ 2015. – 2017.
  • Stručni nadzor u toku izvođenja radova na izgradnji OŠ na GP š 1 na KP 7764/30 i uređenju slobodnih površina i opremanju parcele u okviru stambeno-poslovnog kompleksa „Stepa Stepanović“ na Voždovcu / Beograd/ 2014.
  • Stručni nadzor u toku izvođenja novih radova na rekonstrukciji  i dogradnji objekta Malog pozorišta „Duško Radović“ u ul. Aberdareva 1 u Beogradu / Beograd/ 2013. – 2015.
  • Stručni nadzor u toku izvođenja radova na adaptaciji i sanaciji objekta otvorenog stadiona SRC „Tašmajdan“ u Beogradu / Beograd/ 2011. – 2016.
  • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji leve trake autoputa E-75, od GP „Horgoš“ do Novog Sada / Novi Sad-Horgoš/ 2010.