Na EcoSystem konferenciji koja je dizajnirana kao platforma za lidere kompanija i eksperte u oblasti razvoja infrastrukture, koju su organizovali kinseke kompanije CCCC i CRBS, Saobraćajnom institutu CIP je dodeljeno inspirativno priznanje „Excellent Partner“.

Naša kompanija je identifikovana kao kompanija sa visokim nivom profesionalnosti u ovom preseku vremena i kompanija sa kojom je moguće u budućnosti kvalitetno i uspešno sarađivati.