Odlukom menadžmenta CIP-a proglašeni su prvi CIPTim MENTORI koji imaju mogućnost doživotnog angažovanja u CIPTimu i poseban status unutar kompanije.

 CIPTim MENTOR je najviše stručno zvanje u Saobraćajnom institutu CIP.

CIPTim MENTOR su osobe vrhunskih stručnih kompetencija, izuzetnog stručnog ugleda i pozitivnih ljudskih osobina koje treba da CIP-ov podmladak svojom podrškom, savetima i deljenjem znanja i iskustva vode kroz odrastanje u kolegijalnom, stručnom i profesionalnom aspektu, sa ciljem da kod mlađih kolega razviju sposobnosti, talente i veštine, i stvore prostor za promišljanje, lično i profesionalno napredovanje.