U okviru prvog svesrpskog sabora „Jedan narod, jedan sabor – Srbija i Srpska” u Beogradu, održano je niz sastanaka sa ciljem intenziviranja poslovno-tehničke saradnje institucija i kompanija iz Srbije i Republike Srpske.

Sastanke iz oblasti saobraćajne infrastrukture organizovalo je Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, uz saradnju sa Javnim preduzećima „Putevi Srbije“ i „Infrastruktura železnice Srbije“, kao i renomiranim projektantskim kompanijama.

Strateški menadžment CIPTima i Smart CIPTim su uzeli aktivno učešće, prezentujući našu kompaniju kao vodeću projektantsku kuću iz oblasti železničke i drumske infrastrukture. Bila je to odlična prilika za razmenu iskustava i znanja, a u cilju unapređenja saradnje sa kompanijama i institucijama iz Republike Srpske.