Pored aktivnog učešća u radu savetovanje CIP Tim je imao i vrlo zapaženu prezentaciju stručnog rada „Uticaj „WICK“ drenova na vremenski tok konsolidacionog sleganja  nasipa  Auto-puta Kuzmin – Sremska Rača”.

Direktor Tima za geotehniku Vladimir Filipović dobio je od Skuštine Saveza građevinskih inženjera Srbije Povelju za izuzetne zasluge u razvoju građevinarstva.