Na Zlatiboru je u aprilu održana 19. međunarodna stručna konferencija ,,Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“ 2024. godine, na kojoj je učestvovalo više od 350 učesnika. Poseban akcenat u toku konferencije je stavljen na strategiju ,,Bezbednosti saobraćaja Republike Srbije 2023-2030.’’ sa vizijom nula, odnosno da do 2030. godine nema poginulih osoba u saobraćaju. Pored izlagača iz više ministarstava, lokalnih samouprava, visokoškolskih ustanova, i ostalih stručnih institucija iz ove oblasti, predstavnik CIPTima je na konferenciji izložio stručni rad sa temom ,,Neusklađenost primene saobraćajne signalizacije prema važećim propisima’’ sa ciljem da ukaže na važnost saobraćajne signaliazcije i opreme celоkupnoj stručnoj zajednici.