Pošalji prijatelju

Železnička infrastruktura

U Saobraćajnom institutu CIP urađeni su projekti svih železničkih pruga i čvorova bivše Jugoslavije, odnosno 2.919 kilometara pruga izgrađenih posle II svetskog rata među kojima su: Sarajevo - Ploče, Gostivar - Kičevo, Brodice - Majdanpek - Bor, Lupoglav - Štalije, Metohija - Prizren, Čačak - Požega i Beograd - Bar, kao i pruge i stanice u okviru čvorova Beograd, Novi Sad, Niš, Subotica, Kosovo polje, Podgorica, Bar, Skoplje, Zagreb, Sarajevo, LJubljana, Split, Ploče, Vinkovci i dr.

Posle 2000. godine urađeni su projekti rekonstrukcije i modernizacije pruga na panevropskom koridoru X, a čiju je realizaciju finansirala Evropska Investiciona Banka (EIB).

Za potrebe finansiranja od strane Evropske Banke za obnovu i razvoj (EBRD) urađena je tehnička dokumentacija za nabavku 770 novih teretnih kola i potpodnog struga za obradu točkova u ranžirnoj stanici "Makiš".

Urađeni su i Glavni projekti rekonstrukcije i podizanja nivoa osiguranja za više od 40 putnih prelaza na mreži pruga JP "Železnice Srbije".

Završeni su Idejni projekti elektrifikacije, signalizacije i telekomunikacije pruge "Beograd Centar" - Pančevo - Vršac - granica sa Rumunijom.

Glavne projekte za kompletnu modernizaciju i elektrifikaciju pruge Nikšić - Podgorica u Crnoj Gori urađeni su u Saobraćajnom institutu CIP i izgradnja je u toku.

Kompleks "Šarganska osmica" je projektovan u Saobraćajnom institutu CIP i obuhvatao je obnavljanje pruge uskog koloseka, izradu novih staničnih zgrada i konačišta, kao i tehničke infrastrukture.

Saobraćajni institut CIP je spreman i radi dokumentaciju za modernizaciju pruga Beograd - Bar i Pančevo - Vršac, a posebno železničkih čvorova Beograd, Niš, Novi Sad, Subotica i Pančevo.

povratak