Međunarodni projekti

Idejni i Glavni projekat saobraćajnice Severna tangenta u Beogradu, od saobraćajnice T-6 do puta Beograd - Pančevo, dužine oko 21,3 km sa mostom Zemun - Borča

Izgradnja Severne tangente sa mostom Zemun-Borča predstavlja novi model realizacije velikih infrastrukturnih i razvojnih projekata u Srbiji i rezultat je saradnje vlada Republike ...

detaljnije

Glavni projekat elektrifikacije pruge Nikšić-Podgorica

Elektrifikacija kompletne pruge sa pratećom opremom i objektima u sklopu koje su urađeni projekti kontaktne mreže ...

detaljnije

Nostrifikacija Glavnih projekata Češke firme „EŽ“ za elektrovučnu postavnicu „Podgorica“ i postrojenje za sekcionisanje sa neutralnom sekcijom „Danilovgrad“, železnica Crne Gore

Nostrifikacija Glavnih projekata elektrovučne postavnice „Podgorica“ i postrojenja za sekcionisanje sa neutralnom sekcijom „Danilovgrad“ sa usklađivanjem projekata sa regulativom ...

detaljnije

Ostali međunarodni projekti

Irak, Iran, Libija, Sirija, Alžir ...

detaljnije