Ispitivanje konstrukcija

Ispitivanje novih armiranobetonskih drumskog nadvožnjaka na autoputa E-75 deonice Novi Sad – Beograd

Ispitivani su nadvožnjaci u okviru "petlje Kovilj" km 130+003,74, "petlje Beška" na km 142+900,55 i "petlje Inđija" na km 151+978,30 ...

detaljnije

Ispitivanje armiranobetonskih drumskih mostova leve trake autoputa E-75 Horgoš-Novi Sad, deonica od km 1+125 do km 28+000

Ispitivano je sedam mostova u trupu autoputa. Mostovi su sistema prostih greda u fazi montaže,koji se potom monolitizuju - kontinuiraju armiranobetonskom kolovoznom pločom ...

detaljnije

Ispitivanje konstrukcije novoizgrađenog drumskog mosta preko reke Pčinje u mestu Trgovište

Saobraćajni institut CIP je uradio Glavni projekat po kome je izgrađen ovaj most ...

detaljnije

Ispitivanje novog armiranobetonskog prethodno napregnutog drumskog mosta preko reke Lim u mestu Brodarevo pod uticajem statičkog i dinamičkog probnog opterećenja

Saobraćajni institut CIP je uradio Glavni projekat i ispitivanje mosta koji povezuje reku Lim i Brodarevo, odnosno magistralni put na desnoj obali sa železničkom stanicom ...

detaljnije

Ispitivanje drumskog mosta preko reke Južne Morave na lokalnom putu Batušinac-Belotinac u selu Batušinac, opština Merošina

Most je armiranobetonski prednapregnuti kontinualni nosač sa rasponima: 24,50+3h25,0+24,50 = 124,0m ...

detaljnije

Ispitivanje novog drumskog mosta preko reke Save kod Sremske Rače

Glavna čelična konstrukcija drumskog mosta preko reke Save kod Sremske Rače projektovana je i izvedena kao kontinualni nosač raspona 125,0+150,0+125,0m sandučastog poprečnog ...

detaljnije

Ispitivanje konstrukcija novoizgrađenih vijadukata "A", "C" i "D" desne saobraćajne trake u sklopu petlje "Batajnica" deonice Batajnica - Dobanovci na autoputu E-75

Konstrukcije desne trake vijadukata na petlji "Batajnica" prostiru se od stacionaže km 187+012.36 do stacionaže km 188+406.53 autoputa E-75 deonice Batajnica - Dobanovci ...

detaljnije