Pošalji prijatelju

Geodetski radovi

Zavod za geodeziju posluje u okviru Saobraćajnog instituta CIP d.o.o. i svojom delatnošću pokriva potrebe svih ostalih organizacionih jedinica-Zavoda i Grupa.

Zavod za geodeziju vrši poslove iz oblasti geodezije, koji su od interesa za svaku od organizacionih jedinica, jer u okviru svake organizacione jedinice postoje potrebe za podacima koji se dobijaju primenom geodetskih metoda merenja, različitog tipa, nivoa tačnosti i detaljnosti. Geodetski podaci predstavljaju osnovu za izradu različitih projekata. Takođe u Zavodu za geodeziju se izrađuju i Elaborati i Projekti koji su sastavni deo celokupnih projekata koje radi Saobraćajni institut CIP.

Zavod za geodeziju bavi se poslovima iz oblasti geodezije i to: inženjerska geodezija, geodetski radovi vezani za katastar nepokretnosti kao i drugi poslovi specifične namene. Takođe u okviru Zavoda za geodeziju izrađuje se i odgovarajuća Projektna dokumentacija iz oblasti geodezije.

U Zavodu za geodeziju obavljaju se sledeći poslovi:

- geodetsko snimanje terena i objekata (pruge, putevi, mostovi, tuneli, zgrade, topografija terena),
- izrada geodetskih podloga (topografski planovi, katastarsko-topografski planovi, digitalni modeli terena),
- izrada Elaborata geodetskih radova,
- projektovanje i izrada geodetskih mreža (operativnih poligona, osnovnih operativnih poligona, mikro mreža posebne namene),
- izrada Elaborata geodetske mreže,
- izrada Projekata geodetskih radova,
- izrada Projekata eksproprijacije, odnosno Projekata geodetskog obeležavanja u okviru Projekata preparcelacije
- izrada Projekata geodetskog osmatranja ponašanja objekta i tla,
- poslovi specifične namene (geodetsko osmatranje - oskultacije objekata, praćenje sleganja, ispitivanje konstrukcija, 3D lasersko skeniranje).

Zavod za geodeziju je opremljen najsavremenijom geodetskom opremom i instrumentima. Tu pre svega treba navesti:

 • GPS prijemnik tipa "Leica Geosystems" -GS16, sa pratećim priborom (4 prijemnika)
 • GPS prijemnik tipa "Leica Goesystems" -VIVA sa kontrolerom i pratećom opremom (3 prijemnika)
 • GPS prijemnik tipa "Leica Geosystems - Smart Rover" GX 1230 sa integrisanim GSM modulom za 2 rovera, kontrolerom i pratećom opremom (3 prijemnika)
 • GPS prijemnik tipa "Leica Geosystems - System 1200" sa kontrolerom i pratećom opremom (2 prijemnika)
 • Amberg Rail GRP merni sistem za snimanje koloseka
 • 3D laserski skener visoke rezolucije Leica HDS6200
 • Totalna stanica Leica Geosystems TS11, 1", R500
 • TPS System 1200 - TCRA1201 R300 visokoprecizna totalna stanica sa reflectorless EDM i automatskim prepoznavanjem cilja i pratećom opremom
 • TPS System 1200 - TCR 1203 R400 visokoprecizna totalna stanica sa reflectorless EDM i pratećom opremom
 • Totalna stanica Leica FLEX LINE TS06 POWER
 • Totalna stanica Leica TC1800
 • Nivelir digitalni "Leica" DNA-03 sa pratećom opremom (4 nivelira)
 • Ručni GPS Garmin eTrex VISTA HCx
 • Leica DISTO DXT ručni laser metar
 • ručni GPS prijemnici, ručni laser metri, lap-top računari
 • svaka terenska ekipa ima svoje terensko vozilo
povratak