Технический надзор

Саобраћајни институт ЦИП обавља послове пружања и следећих услуга:

  • Стручни надзор током грађења објеката, односно извођења радова на реконструкцији, санацији или адаптацији објеката,
  • Консултантске услуге за управљање пројектима изградње према условима уговора по интернационалном стандаду - FIDIC процедура,
  • Инжењеринг - консалтинг услуге за техничко и финансијско управљање реализацијом пројеката изградње,
  • Израда тендерске документације,
  • Технички преглед објеката и остале инжењерске активности.

Главни пројекат моста преко реке Лим у Пријепољу

Друмско пешачки мост је континуални носач на 3 поља, распона L=30+41+30=101,0m, израђен од преднапрегнутог бетона. Налази се око 150м узводно од ушћа реке Милешевке у Лим ...

подробнее

Стручни надзор на адаптацији, реконструкцији и доградњи постојећих и изградњи новопланираних објеката Комплекса национално референтних лабораторија за безбедност ланца исхране и банке биљних гена Републике Србије

Стручни надзор на адаптацији, реконструкцији и доградњи постојећих и изградњи новопланираних објеката Комплекса национално референтних лабораторија за безбедност ланца исхране ...

подробнее

Стручни надзор на радовима рестаурације и конзервације више објеката у оквиру комплекса Београдска тврђава

Стручни надзор на радовима рестаурације и конзервације више објеката у оквиру комплекса Београдска тврђава ...

подробнее

Реконструкција дела главног напојног цевовода за систем водоснабдевања Тополе и радова на реконструкцији филтерских поља за пречишћавање питких вода (ПППВ) у Јарменовцима

Реконструкција дела главног напојног цевовода за систем водоснабдевања Тополе и радова на реконструкцији филтерских поља за пречишћавање питких вода (ПППВ) у Јарменовцима ...

подробнее

Стручни надзор на изградњи канализације употребљених вода у насељу "Парлог" у Општини Голубац

Стручни надзор на изградњи канализације употребљених вода у насељу "Парлог" у Општини Голубац ...

подробнее

Пројектантски надзор на изградњи пијаце Зелени венац у Београду

Пројектантски надзор на изградњи пијаце Зелени венац у Београду ...

подробнее

Инжењеринг услуга за извођење радова текућег одржавања објекта пословне зграде ЈП "Железнице Србије" у Београду (уличне фасаде и архитектонско-декоративно осветљење )

Инжењеринг услуга за извођење радова текућег одржавања објекта пословне зграде ЈП "Железнице Србије" у Београду (уличне фасаде и архитектонско-декоративно осветљење ) ...

подробнее

Стручни надзор над извођењем радова на адаптацији пословног објекта у Булевару Краља Александра бр.15 у Београду, зграда Министарства економије и регионалног развоја и у објекту зграде Републичке Владе у Немањиној бр.11.

Стручни надзор над извођењем радова на адаптацији пословног објекта у Булевару Краља Александра бр.15 у Београду, зграда Министарства економије и регионалног развоја и у објекту ...

подробнее

Инжењеринг услуга (израда главног пројекта и стручни надзор) на изградњи објеката железничке станице Рума, реконструкцији и надградњи железничке станице Чачак и радова текућег одржавања железничке станице Вршац

Инжењеринг услуга (израда главног пројекта и стручни надзор) на изградњи објеката железничке станице Рума, реконструкцији и надградњи железничке станице Чачак и радова текућег ...

подробнее

Latest news

Все новости