Печать Печать

Отправить другу

Испитивање новосаграђеног друмског преднапрегнутог бетонског моста преко реке Лим у Пријепољу

Година реализације: 2010.

Саобраћајни институт ЦИП је урадио Главни пројекат и испитивање моста преко реке Лим у Пријепољу у статичком смислу је конструкција типа континуалног носача на три поља укупне дужине L=101.0m, подељен у три распона и то 30.0m+41.0m+30.0m.  У попречном пресеку моста налазе се два главна преднапрегнута носача променљиве висине. 

Возврат