Испытание конструкций

Железнички мост на км 13+056 пруге Ниш-Димитровград преко реке Нишаве

Испитивање под пробним оптерећењем челичне решеткасте конструкције моста ,после санације, распона Л=51,20м,висине 6,00-8,00м, 2005 година ...

подробнее

Испитивање под пробним оптерећењем друмско-железничког моста преко Дунава ''ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ'' са прилазним конструкцијама

Челична конструкција изнад воде је континуални решеткасти носач са 5 отвора укупне дужине 809 метара. Прилазне конструкције са панчевачке стране су челичне и спрегнуте а са ...

подробнее

Испитивање конструкције под пробним оптерећењем два друмска моста на аутопуту Е-75 Добановци - Бубањ поток - сектор 4 у саставу петље "Орловача" број 24 (м-"24"/2 и м-"24"/3)

Испитивање је вршено на две интегралне рамовске АБ плочасте конструкције, чији су распони: 17,55+18,00+18,00+17,55m. Коловоз оба моста ширине 2х4,75=9,50m ...

подробнее

Испитивање новосаграђеног друмског преднапрегнутог бетонског моста преко реке Лим у Пријепољу

Саобраћајни институт ЦИП је урадио Главни пројекат и испитивање моста преко реке Лим у Пријепољу у статичком смислу је конструкција типа континуалног носача на три поља укупне ...

подробнее

Испитивање новог друмског моста преко реке Саве код Сремске Раче

Главна челична конструкција друмског моста преко реке Саве код Сремске Раче пројектована је и изведена као континуални носач распона 125,0+150,0+125,0m сандучастог попречног ...

подробнее

Испитивање армиранобетонских друмских мостова леве траке аутопута Е-75 Хоргош-Нови Сад, деоница од km 1+125 до km 28+000

Испитивано је седам мостова у трупу аутопута. Мостови су система простих греда у фази монтаже,који се потом монолитизују - континуирају армиранобетонском коловозном плочом ...

подробнее

Испитивањe друмског моста преко реке Јужне Мораве на локалном путу Батушинац-Белотинац у селу Батушинац, општина Мерошина

Мост је армиранобетонски преднапрегнути континуални носач са распонима: 24,50+3х25,0+24,50 = 124,0м ...

подробнее

Latest news

Все новости