Pošalji prijatelju

Сертификати

Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. је установио и одржава Систем менаџмента који се огледа у успостављању и примени:
Интегрисаног система менаџмента
у складу са стандардима:
- SRPS ISO 9001:2015 Систем менаџмента квалитетом
- SRPS ISO 14001:2015 Систем менаџмента животном средином
- SRPS ISO 45001:2018 Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду
Система квалитета лабораторије
према Општим захтевима за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање у складу са стандардом
- SRPS ISO/IEC 17025:2017.
Интегрисани систем менаџмента (ИМС) се примењује од 16.12.2016. у свим организационим јединицама у седишту и ван седишта привредног друштва где се обављају процеси пружања услуга из делатности привредног друштва.
Систем квалитета лабораторије се примењује у Сектору ЛАБ од 09.11.2012. где се обављају процеси пружања услуга из делатности Сектора.

 

 

Повратак