Студије о процени утицаја на животну средину

Студија о процени утицаја на животну средину за идејни пројекат аутопута Е-80 Ниш - Димитровград -граница Бугарске, деоница Чифлик - Понор - Пирот и деоницу Пирот - Димитровград

У оквиру Студије о процени утицаја на животну средину дато је: стање животне средине пре и после реализације пројеката ...

детаљније

Пресек затеченог стања о присуству опасних и штетних материја у животној средини на територији општине Oбреновац

Циљ израде студије "Пресек затеченог стања о присуству опасних и штетних материја у животној средини на територији општине Обреновац" је био да се изврши прелиминарна процена ...

детаљније

Процена утицаја на животну средину пројекта реконструкције саобраћајнице Јурија Гагарина, на делу испод железничке пруге у Новом Београду" (II и III фаза)

На основу резултата циљних мерења вршених од стране акредитоване лабораторије, у оквиру Студије о процени утицаја извршена је анализа и оцена квалитета чинилаца животне средине ...

детаљније