Технички преглед објеката

Технички преглед изведених радова на реконструкцији и адаптацији објекта у Немањиној бр.9 у Београду

Технички преглед изведених радова на реконструкцији и адаптацији објекта у Немањиној бр.9 у Београду ...

детаљније

Техннички преглед објекта Аутопута Е-80 Ниш - граница Бугарске на деоници Комрен - Просек

Техннички преглед објекта Аутопута Е-80 Ниш - граница Бугарске на деоници Комрен - Просек ...

детаљније

Техннички преглед објекта високоградње у Београду

Техннички преглед објекта високоградње у Београду и то: стамбено-пословног објекта "Б-6" у блоку 29, објекта "Ц" западно од Улице доктора Ивана Рибара на Новом Београду, колективног ...

детаљније