Pošalji prijatelju

Техничка контрола

Техничка контрола Главног пројекта постављања туристичке сигнализације на територији града Крагујевца
Година реализације: 2011

Техничка контрола Главног пројекта аутопута на Коридору 10,  деоница: Гранични прелаз "Хоргош" - Нови Сад, дужине (Л=106,9км)
Година реализације: 2011.

Техничка контрола Главног пројекта аутопута на Коридору 10, деоница: Царичина долина - Владичин Хан, дужине (Л=14,3км)
Година реализације: 2011.

Техничка контрола Главног пројекта саобраћајне опреме и сигнализације на раскрсници пута Дробилице према Копу кречњака и пута Косјерић на копу Лапорца
Година реализације: 2010

Техничка контрола Главног пројекта аутопута на Коридору 10, деоница: Владичин Хан - Доњи Нерадовац, дужине (Л=26,3км)
Година реализације: 2010.

Техничка контрола Главног пројекта аутопута Е-763, деоница: Лајковац - Љиг, дужине (Л=23,9км)
Година реализације: 2010.

Техничка контрола Главног пројекта аутопута на Коридору 10, деоница: Пирот (Исток) - Суково, дужине (Л=6,0км)
Година реализације: 2010.

Техничка контрола Главних пројеката реконструкције и модернизације система климатизације грејања и хлађења у објекту Палате Србије у Београду
Година реализације: 2010.

Техничка контрола главних пројеката стамбено - пословних објеката ( Б1.1-3, Б2.1-3-Б3А.1-3 ,Б3А.4, Б3Б1-3) - објекти непрофитног и социјалног становања на ГП 1 - насеље западно од улице Др Ивана Рибара, Нови Београд
Година реализације: 2010.

Техничка контрола главног пројекта реконструкције објекта Министраство за телекомуникације и информационо друштво Републике Србије у улици Париска 7, Београд
Година реализације: 2010.

Техничка контрола главног пројекта стамбено пословног објекта на ПФЦ 1 у ПФЦ 29, у блоку 63 уз Војвођанску улицу на Новом Београду
Година реализације: 2009.

Техничка контрола пројектне документације Главних пројеката инсталација грејања за потребе објекта у улици Немањина број 34 у Београду
Година реализације: 2009.

Техничка контрола Главних пројеката нове фабрике чврстих фармацеутских препарата "Галеника", Земун
Година реализације: 2008-2009

Техничка контрола главног пројекта пословног објекта ЈКП "Паркинг сервис" у улици 27. марта бр. 21, у Београду
Година реализације: 2008.

Техничка контрола Главног пројекта прве фазе путног тунела "Железник" јужне обилазнице Београда и Главних пројеката прве фазе извођења путног тунела "Липак" јужне обилазнице Београда
Година реализације: 2008.

Техничка контрола главног пројекта зграде генералштаба и рестаурације фасада у улици Кнеза Милоша бр. 33, Београд
Година реализације: 2007.

Техничка контрола главног пројекта реконструкције и доградње објекта у ул.Немањина бр. 9 са подземном гаражом
Година реализације: 2007.

Техничка контрола Главног пројекта санације и ремедијације сметлишта у Новом Кнежевцу
Година реализације: 2007.

Техничка контрола Главних пројеката машинске, електро, саобраћајне струке и водовода и канализације и Главног архитектонско грађевинског пројекта и Прорачуна грађевинске физике за комплекс објеката  Belville у Блоку 67 у Новом Београду
Година реализације: 2007.

Техничка контрола пројеката изведених за потребе реконструкције транспорта клинкера у цементари "Титан", Косијерић
Година реализације: 2006.

Стручна контрола Идејног пројекта за изградњу друге фазе постројења за пречишћавање воде " Макиш 2".
Година реализације 2005

Техничка контрола Главних пројеката Градске топлане и топловода у Ваљеву
Година реализације: 2005.

Техничка контрола Главних пројеката постројења на течни нафтни гас Хале "ГАНЦ" погона "Путничка" Београд
Година реализације: 2005.

Техничка контрола Главних пројеката постројења за издвајање и селекцију секундарних сировина из комуналног отпада на регионалној депонији "Дубоко", Ужице
Година реализације: 2005.

Повратак