štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат уградње мерне станице за динамичку контролу техничког стања возних средстава у Батајници

Година реализације: 2010

У јулу 2007. године, Саобраћајни институт ЦИП је урадио Генерални пројекат система мерних станица техничко колских послова за динамичку контролу техничког стања возних средстава у саобраћају на мрежи ЈП Железнице Србије. У Генералном пројекту су описани системи детекције за праћење стања возила опремом поред пруге, дефинисана је савремена технологија и опрема за мониторинг и дијагностику у оквиру одржавања железничких возних средстава, анализиран је избор најпогоднијих места постављања система за детекцију, а извршена је и прелиминарна анализа утицаја на животну средину и оцена оправданости набавке система мерних станица.

У овом Главном пројекту предвиђена је уградња мерне станице за динамичку контролу техничког стања возних средстава у Батајници. На двоколосечној прузи на левом колосеку предвиђено је постављање динамичке ваге Г-2000 за откривање равних места на површинама котрљања точкова, неравномерности товарења теретних кола и мерење осовинског оптерећења. На оба колосека предвиђено је постављање уређаја за инфрацрвено скенирање и утврђивање температурних стања котрљајних лежајева, точкова кочених папучама и кочних дискова на обртним постољима са диск кочницама.
Повратак