štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Генерални пројекат нових електролокомотива за потребе ЈП "Железнице Србије"

Година реализације: 2006

Пројектом је сагледано постојеће стање, транспортна тражња и оцена укупних потреба за електричним локомотивама, у путничком и робном саобраћају, у посматраном периоду до 2020. год. Анализирано је постојеће стање електричних локомотива по серијама, дат је преглед неких савремених електролокомотива које би одговарале нашим транспортним условима. Дате су техничко-експлоатационе карактеристике нових електролокомотива са претходном анализом утицаја на животну средину и економском оценом оправданости набавке нових електролокомотива.

Повратак