štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Елаборат "Експертска анализа лома осовине електролокомотиве серије ЈЖ 442-002"

Година реализације: 2006

Анализа лома осовине електролокомотиве серије ЈЖ 442-002 у овом елаборату објашњава узрок ломова осовина услед савијања на електролокомотивама ЖС које су направљене по лиценци фирме АСЕА у фабрици Раде Кончар, Загреб. Детерминисана је негативна улога конструкционог решења редуктора, примењених материјала, лошег ултразвучног прегледа и нарочито лошег стања колосека и одржавања огибљења. Дате су препоруке за санацију проблема.

Појава је изазвана радом диодних локомотива у условима високог проклизавања (стик-слип ефекат). Неопходно је ове локомотиве тиристоризовати како би се обезбедила боља регулација вучних мотора. Такође, битне елементе геометрије и динамичких особина колосека (стабилност, витоперност и ширину колосека) треба одржавати према ЕН и тако обезбедити могућност кретања локомотива пројектованим брзинама.

Повратак