Индустријско инжењерство-машинска технологија

Главни пројекат покретне ски траке од подножја ски стазе до паркинга на прилазном путу за скијалиште на Дивчибарама

На Скијалишту Дивчибаре постоји двоседежна жичара са припадајућом ски стазом. Предмет овог пројекта је изградња покретне ски траке, која би се користила за извлачење од подножја ...

детаљније

Главни пројекат рампе за претакање горива на ТО "Церак", ТО "Дунав" и ТО "Вождовац", ЈКП "Београдске електране"

Техничком документацијом предвиђене су рампе за претакање горива (мазута) из складишних резервоара путем претакачких руку у аутоцистерне за даљу дистрибуцију. Рампе су на ...

детаљније

Израда техничке документације за реконструкцију објеката каросеријске радионице са пратећим радионицама, фарбарске радионице и пролазног депоа са пралиштем за трамваје, на локацији Дорћол, ГСП "Београд"

Урађена је техничка документација на нивоу Идејног и Главног пројекта реконструкције, санације и адаптације каросеријске радионице, фарбарске радионице и пословне зграде са ...

детаљније

Израда Главног пројекта потподног струга за обраду точкова локомотива и вагона у постојећој хали ковачнице у Железничкој станици Београд Ранжирна

Урађена је техничка документација за набавку и уградњу потподног струга за обраду точкова железничких возила. Претходна документација је обухватала све фазе пројектовања од ...

детаљније

Израда Главног пројекта санације механизма за заштитну (сигурносну) капију на црпним станицама ГЦ1 и ГЦ2 у Новом Саду

Главни пројекат санације постојећег механизма за заштитну (сигурносну) капију на црпној станици канализације ГЦ1 и ГЦ2, у Новом Саду, садржи електро механички склоп комлетног ...

детаљније

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију постојећег силоса летећег пепела и уградњу опреме за транспорт и дозирање летећег пепела у млин цемента на комплексу Титан цементара Косјерић - Косјерић

Предмет Пројекта, реконструкцијa постојећег силоса летећег пепела и уградњу опреме за транспорт и дозирање летећег пепела у млин цементасе може се, према предвиђеној технологији ...

детаљније

Latest news

Све вести