Чворови

Београдски железнички чвор

Београд је главни град Републике Србије са око два милиона становника. Живи и развија се на две велике реке Сави и Дунаву. Београд има значајно место у мрежи Паневропских ...

детаљније

Новосадски железнички чвор

Железничка станица на Лиману и прва простројења Новосадског железничког чвора изграђена су за време градње пруге Суботица - Нови Сад - Инђија 1883. године. Бомбардовањем ...

детаљније

Скопски железнички чвор

У земљотресу у Скопљу 1963. године су град и железничка постројења претрпели тешка разарања. Раније усвојени генерални урбанистички план стављен је ван снаге, чиме је доведено ...

детаљније

Железнички чвор Љубљана

Ново урбанистичко решење центра Љубљане, студије "Тауерн" и "Балкан", оптерећеност постојећег стања чвора низом проблема, као што су: недовољни капацитети, уска грал, бројна ...

детаљније

Концепт дугорочног развоја Железничког чвора Ниш

Железнички чвор Ниш је један од најстаријих и најзначајнијих чворова на железничкој мрежи Србије, а дугогодишњи неусаглашен развој довео је до просторних и функционалних конфликата ...

детаљније

Идејни пројекат Новосадског железничког чвора II етапа Локомотивски депо, техничко-путничка станица, група за намирење и колска радионица

По усвојеном концепту Железничког чвора Нови Сад, у периоду од 1964. до 1970. године, реализовани су објекти I етапе и неки објекти II етапе измештања постојећих објеката ...

детаљније