Железнички

Главни пројекат реконструкције улице Јурија Гагарина на делу испод железничке пруге у Новом Београду

Железнички мост је система бетонски сандучасти континуални носач на 4 поља,распона L=40,0+54,0+54,0+40,0=188,0m ...

детаљније

Главни пројекат санације железничког моста преко реке Саве на км 5+260 пруге Остружница-Батајница

Мост се састоји од 10 прилазних бетонских конструкција распона 27 метара и четири решеткасте просте греде распона 95,5 метара ...

детаљније

Главни пројекат железничког моста на км 41+061 пруге Суботица-Богојево-Државна граница

Челична режеткаста конструкција моста је изведена од седам простих греда укупног распона Л=5х102,0+66,0+35,1 ...

детаљније

Главни пројекат санације моста на км 0+794 пруге Сталаћ-Краљево-Пожега

Санација две челичне решеткасте конструкције, система просте греде, распона L=2x76,3m, ширине B=6,42m ...

детаљније

Идејни пројекат другог колосека пруге Београд Центар-Панчево Главна-Вршац-Државна граница, нови железнички мост преко Тамиша

Решеткаста челична конструкција распона 80 m, пет спрегнутих конструкција распона по 32.0 m. Стубови су фундирани на шиповима ...

детаљније

Идејни и Главни пројекат и стручни надзор за привремени монтажно-демонтажни железничко-друмски мост (МДМ) преко Дунава у Новом Саду

После НАТО бомбардовања Саобраћајни институт ЦИП је урадио пројекте и организовао изградњу и вршио стручни надзор за обнову 57 железничких и друмских мостова. Овај посао је ...

детаљније