Снабдевање водом

Техничка документација за заједничку изградњу регионалног система водоснабдевања општина Зубин Поток, Северна Косовска Митровица и Звечан

Регионални водовод за водоснабдевање градова Зубин Поток, Звечан и Северна Косовска Митровица обухвата следеће кључне обjекте ...

детаљније

Идејни пројекат реконструкције и доградње водоводне мреже Сокобањe

Пројектом је утврђена основна дугорочна концепција развоја водоводног система Сокобање. Садашњи број сталних становника Сокобање износи око 8000. У туристичкој сезони укупан ...

детаљније

Главноi пројекaт цевовода 1000мм у ул Стевана Филиповића у Железнику

Пројектом је решен део проблема у водоснабдевању тзв. јужног приградског система београдског водовода који обухвата насеља Умку, Остружницу, Сремчицу, Моштаницу, Рушањ и Барајево ...

детаљније

Главни пројекат водоснабдевања насеља Биково

Становници Бикова се снабдевају питком водом из индивидуалних бунара. Вода из ових бунара не задовољава хигијенско-санитарне услове за воду за пиће, што указује на неопходност ...

детаљније

Главни пројекат реконструкције магистралног цевовода од изворишта "Tаорска врела" до Косјерића

Водовод у Косијерићу већ дужи низ година има проблема са доводним цевоводом из изворишта „Таорска врела“, који је од почетка свога рада доживео многобројне хаварије које су ...

детаљније

Главни пројекат довода сирове воде за оснежавање скијалишта Торник

Предмет Главног пројекта довода сирове воде за оснежавање скијалишта Торник од акумулације Златибор на Црном Рзаву су захватање воде са вишег темељног испуста, црпна станица ...

детаљније