Припрема воде за пиће

Главни пројекат за припрему питке воде за додатно водоснабдевање Љига

Постојење је предвиђено за пречишћавање подземне воде, капацитета 2х5 л/с. Технолошки концепт обухвата аерацију, контактно ретензионирање, брзу пешчану филтрацију и завршну ...

детаљније

Идејни пројекат постројења за припрему питке воде за насеља Биково

Капацитет планираног постројења за пречишћавање подземне воде из раније изведеног бунарског водозахвата је 7л/с. На постројењу се из подземне воде редукују вредности гвожђа ...

детаљније

Главни пројекат постројења за припрему питке воде за Бачку Тополу

Капацитет планираног постројења је 50л/с. Постројење подразумева технолошки концепт за редукцију гвожђа, мангана и амонијака из подземне воде, по принципу микробиолошке оксидације ...

детаљније