Каналисање атмосферских и отпадних вода

Главни пројекат реконструкције улице Савске

У склопу реконструкције Савске улице извршена је и реконструкција канализационе мреже. Пројектом је предвиђена изградња колектора Ø1600мм од полиестера, од ул. Дринске до ...

детаљније

Идејни пројекат мреже фекалне канализације за село Левосоје - Општина Бујановац

Насеље Левосоје је насеље сеоског (збијеног) типа. Укупан број становника се креће око 900, са тенденцијом пораста становништва на 1200 за период од 25 година. Пројектом је ...

детаљније

Главни пројекат канализације санитарних отпадних вода за Дивчибаре

Постојећа мрежа санитарних отпадних вода Дивчибара урађена је у дужини од 2200м од азбестцементног материјала. Траса делимично пролази кроз забарена тресетишта, што за последицу ...

детаљније