štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Израда главног грађевинског пројекта реконструкције трамвајске пруге, трамвајске контактне мреже, коловоза, тротоара и инфраструктуре у Булевару краља Александра, од Вуковог споменика до Улице господара Вучића (Цветкова пијаца) у Београду

Година 2009.

 Израђена техничка документација се састоји од: Геотехничке документације за ниво главног пројекта, Идејног и Главног грађевинског пројекта доњег и горњег строја трамвајских колосека, коловоза, тротоара и паркинга, канализационе мреже, реконструкције трамвајске контактне мреже, управљања и грејања скретница, саобраћајне опреме и сигнализације, осветљења, заштите топловода и катодне заштите. Пројектна документација се састоји и од Пројекта геодетског обележавања и Пројекта технологије извођења радова, као и тендерске документације.

Почетак реконструкције саобраћајнице је на почетку постојеће трамвајске скретнице за десно скретање из Булевара краља Александра у Рузвелтову улицу, непосредно испред Вуковог споменика. Крај радова на реконструкцији је непосредно иза раскрснице са Улицом господара Вучића, код Цветкове пијаце. Дужина дела саобраћајнице који се реконструише је око 2500 м.

Новопројектовани попречни профил улице састоји се од трамвајске баштице ширине 7.50 м лоциране у средини саобраћајнице, обостране саобраћајних трака ширине 6.50м, обостраних тротоара променљиве ширине и у делу саобраћајнице паркинг места (косо и подужно паркирање) дуж спољне ивице коловоза.

На предметној деоници пројектоване су и раскрснице са попречним саобраћајницама. Раскрснице са улицама Батутовом и Господара Вучића су са пуним програмом веза, а остале су по принципу улив-излив.

Трамвајска пруга је стандардне ширине колосека од 1000мм, пројектована у трамвајској баштици ширине 7.50м, издвојеној и издигнутој у односу на коловоз саобраћајнице. Размак колосека је 3.80м. Трамвајска стајалишта су дужине 60м, ширине 3м. Предвиђено је 12 стајалишта.

Коловоз саобраћајнице се састоји од две саобраћајне траке, укупне ширине 6.50м за сваки смер. Дуж спољне ивице коловоза пројектоване су паркинг површине. Димензије паркинг места су 2.3x5.0 за косо, односно 2.0x6.0 за подужно паркирање.

Повратак