štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат санације трамвајских колосека и трамвајске контактне мреже у улици Др Ивана Рибара, од Улице Јурија Гагарина до окретнице на савском насипу

Година 2008. - 2009.

Израђена техничка документација се састоји од: Геотехничке документације за ниво главног пројекта, Идејног и Главног грађевинског пројекта доњег и горњег строја трамвајских колосека, коловоза, тротоара и паркинга, канализационе мреже, реконструкције трамвајске контактне мреже, управљања и грејања скретница, саобраћајне опреме и сигнализације, осветљења, заштите топловода и катодне заштите. Пројектна документација се састоји и од Пројекта геодетског обележавања и Пројекта технологије извођења радова, као и тендерске документације.

Предметна деоница обухвата потез од Улице Јурије Гагарина, дуж улице Др Ивана Рибара до окретнице на Савском насипу. Овим пројектом су обухваћене и окретница, као и сама раскрсница са Улицом Јурије Гагарина.

Дужина санације трамвајске пруге износи око 660м по десном колосеку, око 606м по левом колосеку, око 240м по десном колосеку окретнице и око 211м по левом колосеку окретнице. Укупна дужина колосека предвиђених за санацију износи око 1702м.

Радовима је предвиђена комплетна замена конструкције доњег и горњег строја трамвајских колосека, и нови систем трамвајске контактне мреже.

Повратак