štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат санације трамвајских колосека и трамвајске контактне мреже у улици Булевар Војводе Мишића

Година 2007.

Израђена техничка документација се састоји од: Геотехничке документације за ниво главног пројекта, Идејног и Главног грађевинског пројекта доњег и горњег строја трамвајских колосека, коловоза, тротоара и паркинга, канализационе мреже, реконструкције трамвајске контактне мреже, управљања и грејања скретница, саобраћајне опреме и сигнализације, осветљења, заштите топловода и катодне заштите. Пројектна документација се састоји и од Пројекта геодетског обележавања и Пројекта технологије извођења радова, као и тендерске документације.

Пројекат је уважио чињеницу да се овим Булеваром одвија велики део улазног саобраћаја са Ибарске магистрале, као и велики број путних прелаза у нивоу са трамвајком пругом ка корисницима пословног простора преко пута Београског сајма.

Дужина предметне трамвајске деонице износи око 1703м по левом колосеку, односно око 1700м по десном колосеку. Укупна дужина трамвајских колосека обухваћена пројектом износи око 3403 м.

Пројекат обухвата и окретницу код Господарске механе.

Повратак