štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат реконструкције трамвајских колосека и трамвајске контактне мреже на деоницама: Ветеринрски факултет - Аутокоманда, Немањина улица (Општина Савски венац), Савка улица - Карађорђева улица, Економски факултет - Милентија Поповића - Милентија Поповића - III булевар - Пролетерске солидарности

Година 2003. - 2005.

Израђена техничка документација се састоји од: Геотехничке документације за ниво главног пројекта, Идејног и Главног грађевинског пројекта доњег и горњег строја трамвајских колосека, коловоза, тротоара и паркинга, канализационе мреже, реконструкције трамвајске контактне мреже, управљања и грејања скретница, саобраћајне опреме и сигнализације, осветљења, заштите топловода и катодне заштите. Пројектна документација се састоји и од Пројекта геодетског обележавања и Пројекта технологије извођења радова, као и тендерске документације.

Аутокоманда

Заједно са саобраћајним чвором "Аутокоманда", као својим саставним делом, Булевар Ослобођења један је од кључних саобраћајних чворова у најужој градској зони Београда. Као такав има виталан значај за функционисање градских токова путника и робе и веза је, с једне стране са саобраћајних токова аутопута Београд - Ниш са центром Града, а с друге стране општине Вождовац и делова Савског венца са Тргом Славија.

autokomanda full
„Аутокоманда“
„Аутокоманда“

Овај градски Булевар карактерише изузетно саобраћајно оптерећење од приградског превоза, јавни градски превоз путника аутобусима, трамвајских возила и путничких возила у локалу и транзиту.

На простору Булевара Ослобођења се јавља, у саобраћајном смислу, сучељавање (колизија) трамвајског саобраћаја са друмским саобраћајем, тј. трамвајске баштице се користе и за саобраћај моторних возила.

Реконструкцијом дела Булевара Ослобођења, од Ветеринарског факултета до "Аутокоманде" обухваћена је реконструкција - санација објеката чвора (мостовских констукција), трамвајске пруге, коловоза и површина за пешачке кретања.
Дужина деонице износи око 758 м по десном колосеку, односно око 732 м по левом колосеку.

Немањина улица

Немањина улица припада централном градском језгру. Улица повезује Савски трг испред Главне железничке станице са тргом Славија, који спада међу најзначајније саобраћајне чворове Града.

nemanjina full
Немањина улица
Немањина улица

Између Славије и Савског трга улицу пресецају три, у саобраћајном смислу, веома значајне попречне саобраћајнице: Балканска (Сарајевска) улица, Улица Кнеза Милоша и Ресавска улица. На местима њихових укрштаја су формиране веома важне раскрснице. Улицу попречно пресецају и улице Светозара Марковића и Краља Милутина.

Дужина предметног дела Немањине улице износи око 975 м. Постојећи саобраћајни попречни профил улице садржи обостране прешачке површине, раздвојене коловозе по смеровима и двоколосечну трамвајску пругу у средишњем делу улице.

Реконструкцијом Немањине улице захваћен је и део коловоза и трамвајских колосека Савског трга као и постојећа трамвајска окретница, код биоскопа „Партизан".

За завршни слој трамвајске баштице употребљен је "штампани бетон".

Савска улица

Савска улица припада централном градском језгру. Улица повезује "Мостарску петљу", са Главном железничком станицом, односно Баново Брдо и ауто-пут Београд - Ниш са Савским тргом и уз улицу Кнеза Милоша чини једну од најпрометнијих градских саобраћајница.

Савски трг је простор где се Савска улица спаја са саобраћајницом Карађорђевом и Намањином, а трамвајски колосеци везују за пружне правце ка Економском факултету и Тргу Славија.

Реконструкцијом Савске улице обухваћени су део коловоза и трамвајских колосека од улице Дринске до Поште бр.6, односно до улива на Савски трг.

savska full
Савска улица
Савска улица

Дужина предметног дела реконструкције Савске улице је око 793 м, двоколосечне пруге. Саобраћајни попречни профил улице садржи обостране прешачке површине, три саобраћајне траке и двоколосечну трамвајску пругу уз леву ивицу коловоза.

Први пут је за завршни слој трамвајске баштице употребљен застор од траве са адекватним заливним системом.

Милентија Поповића, III булевар и Пролетерске солидарности

Реконструкција трамвајске пруге у улици Милентија Поповића, III булевару и улици Пролетерске солидарности (до улице Јурија Гагарина) обухвата потез од почетка улазних кривина у улицу Милентија Поповића (код хотела "Хајат") до краја улазних кривина у улицу Јурија Гагарина.

milentija full
Милентија Поповића – III булевар – Јурија Гагарина
Милентија Поповића – III булевар – Јурија Гагарина

Укупна дужина трамвајских колосека обухваћена пројектом износи 4.736 м.

У улици Милентија Поповића урађен је асфалтни застор у зони колосека, јер се они користе и саобраћај за друмски возила, док је у III булевару и улици Пролетерске солидарности (до улице Јурија Гагарина) предвиђен застор од траве са адекватним заливним системом.

 

 

Повратак