štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат санације трамвајских колосека и трамвајске контактне мреже у улици: Ресавској и окретници Ташмајдан, Пожешкој улици и Од Пристаништа до улице Цара Душана

Година 2008.

Израђена техничка документација се састоји од: Геотехничке документације за ниво главног пројекта, Идејног и Главног грађевинског пројекта доњег и горњег строја трамвајских колосека, коловоза, тротоара и паркинга, канализационе мреже, реконструкције трамвајске контактне мреже, управљања и грејања скретница, саобраћајне опреме и сигнализације, осветљења, заштите топловода и катодне заштите. Пројектна документација се састоји и од Пројекта геодетског обележавања и Пројекта технологије извођења радова, као и тендерске документације.

Ресавска улица и санација трамвајске окретнице Ташмајдан

tas1
Ресавска улица
Ресавска улица
tas2
Ресавска улица
Ресавска улица

Ресавска улица припада централном градском језгру. На њеном делу, који се налази између Немањине улице и Булевара краља Александра, у средишњем делу коловоза саобраћајнице интегрисани су трамвајски колосеци, који чине везу трамвајске пруге у Немањиној са трамвајском окретницом испред цркве Светог Марка, у Ташмајданском парку.

Дужина саобраћајнице и трамвајске пруге која се реконструише износи око 634 м. Радовима је предвиђена комплетна замена конструкције доњег и горњег строја трамавјских колосека и коловоза саобраћајнице, реконструкција тротоарских површина, ново оивичавање контурних ивица коловоза, реконструкција делова система за одводњавање и реконструкција система трамвајске контактне мреже.

tas3
Окретница "Ташмајдан"
Окретница "Ташмајдан"

tas4
Окретница "Ташмајдан"
Окретница "Ташмајдан"

Трамвајска окретница Ташмајдан лоцирана је на простору ташмајданског парка уз Булевар Краља Александра и плато испред цркве Светог Марка.

Пројекат санације обухвата поред окретничких колосека и њихове везне колосеке у зони раскрснице Ресавске улице и Булевара Краља Александра и формирање траке за десно скретање. Дужина трамвајске пруге која се реконструише износи 300 м.

 

Пожешка улица

Pozeska
Пожешка улица
Пожешка улица

Грађевински радови на реконструкцији двоколосечне трамвајске пруге од Господарске механе до окретнице у Пожешкој улици су укупне дужине око 3.872м.

Pozeska
Пожешка улица
Пожешка улица
У експлоатационом смислу и према стању постојећих конструкција трамвајских колосека, трасу пруге чине две карактеристичне деонице :

  • Деоница пруге од трамвајске окретнице "Сајам" код Господарске механе до распутнице, дужине Л=530м која представља интегрални део трамвајских траса за Раковицу/Кнежевац и Баново Брдо а грађена је пре више деценија;
  • Деоница од распутнице до окретнице у Пожешкој улици дужине Л=3.372 м која је израђена 1986.год.

Нови трамвајски колосеци су лоцирани у оквиру расположивог простора постојећег трамвајског коридора са међусобним размаком колосечних осовина од 3,80м (уместо постојећег од 3,60м) на деловима пруге са јединственом баштицом од Господарске механе до почетка Пожешке и од раскрснице са Требевићком до окретнице.

Pozeska
Пожешка улица
Пожешка улица
У кривинским деловима трасе извршено је потребно размицање колосечних осовина узрокованог избочењем трамвајских возила.

На деоници од Господарске механе до распутнице предвиђена је комплетна замена постојеће трамвајске конструкције новом.

Отворена траса пруге

На отвореним деловима трасе пруге поред Хиподрома и у Пожешкој улици предвиђено је рушење постојеће колосечне испуне и оивичења, демонтажа постојећег колосека на појединачним ослонцима са причврсним системом СКЛ-2 и чишћење површине постојеће бетонске носеће плоче.

Предвиђена је доградња постојеће бетонске носеће плоче, подужно ради проширења баштице, или замена испуцалих плоча новим.

Траса пруге на мостовима

После уклањања колосечне испуне, демонтаже колосека, скидања постојеће хидроизолације и потребне репарације горње површине носеће мостовске плоче, формира се нова колосечна конструкција, коју чине следећи елементи:

  • Нова мостовска полиуретанска хидроизолација;
  • Колосечна решетка са траверзама и изолационим елементима постављена у пројектовани положај по смеру и нивелети;
  • Полиуретанска подливка испод ножице шине преко полиуретанске хидроизолације;
  • Ново оивичење;
  • Колосечна испуна од бетона (цемент-бетонски коловоз)

Трамвајска окретница и аутобуски терминал

У окретници у Пожешкој улици предвиђено је рушење постојеће колосечне испуне и оивичења, демонтажа постојећег колосека на појединачним ослонцима са причврсним системом СКЛ-2 и чишћење површине постојеће бетонске носеће плоче.

Највећи део постојећих бетонских носећих плоча, ради измештања и додавања колосека, проширења баштице и проширења аутобуског терминала, биће замењена новим.

Предмет овог пројекта су грађевински радови на реконструкцији коловоза и тротоара у Пожешкој улици укупне дужине око 2237м.

Пристаниште до улице Цара Душана

car1

Предметна деоница обухвата потез од раскрнице трамвајске пруге са Улицом војводе Бојовића (непосредно иза окретнице "Пристаниште") до раскрснице са Улицом цара Душана. Траса трамвајске пруге прати две градске саобраћајнице: Париску улицу и Улицу Тадеуша Кошћушка и иде по ободу Калемегданског парка.

car2

Радовима је предвиђена комплетна замена конструкције доњег и горњег строја трамвајских колосека, реконструкција тротоарских површина, ново оивичавање контурних ивица коловоза уз Улицу Тадеуша Кошћушка, реконструкција делова система за одводњавање и нови систем трамвајске контактне мреже.

Дужина реконструисаних колосека износи око 2112м.

Повратак