Трамваји

Изградња и реконструкција трамвајских пруга у Београду више деценија уназад везана је за пројекте Саобраћајног института ЦИП. Пројекат новог трамвајског депоа на Новом Београду дело је стручњака Саобраћајног института ЦИП. Нове трамвајске пруге у Новом Београду трасиране су на бази идејних пројеката урађених у Саобраћајном институту ЦИП. Трамвајска пруга за Баново Брдо изграђена је према Главном пројекту Саобраћајног института ЦИП као и наставак трамвајске пруге од Вождовца до Бањице II.

Према пројектима Саобраћајног института ЦИП у прошлости су реконструисане следеће трамвајске деонице:

  • Савска - Господарска механа - Раковица
  • Славија - 27. марта
  • Рузвелтова, од Бул. Краља Александра до „Жагубице" у зони железничког стајалишта „Вуков споменик"
  • Од Дринске до окретнице „Сајам"
  • Булевар ослобођења - Аутокоманда

Реконструкција трамвајске двоколосечне пруге и трамвајске контактне мреже у улици Војводе Степе од Аутокоманде до окретнице на Бањици

Техничка документација израђена за ниво главог пројекта 2011. године састоји се од: Геотехничке документације за ниво главног пројекта, Главног грађевинског пројекта доњег ...

детаљније

Израда главног грађевинског пројекта реконструкције трамвајске пруге, трамвајске контактне мреже, коловоза, тротоара и инфраструктуре у Булевару краља Александра, од Вуковог споменика до Улице господара Вучића (Цветкова пијаца) у Београду

Израђена техничка документација се састоји од: Геотехничке документације за ниво главног пројекта, Идејног и Главног грађевинског пројекта доњег и горњег строја трамвајских ...

детаљније

Главни пројекат санације трамвајских колосека и трамвајске контактне мреже у улици Др Ивана Рибара, од Улице Јурија Гагарина до окретнице на савском насипу

Израђена техничка документација се састоји од: Геотехничке документације за ниво главног пројекта, Идејног и Главног грађевинског пројекта доњег и горњег строја трамвајских ...

детаљније

Главни пројекат санације трамвајских колосека и трамвајске контактне мреже у улици: Ресавској и окретници Ташмајдан, Пожешкој улици и Од Пристаништа до улице Цара Душана

Израђена техничка документација се састоји од: Геотехничке документације за ниво главног пројекта, Идејног и Главног грађевинског пројекта доњег и горњег строја трамвајских ...

детаљније

Главни пројекат санације трамвајских колосека и трамвајске контактне мреже у улици Булевар Војводе Мишића

Израђена техничка документација се састоји од: Геотехничке документације за ниво главног пројекта, Идејног и Главног грађевинског пројекта доњег и горњег строја трамвајских ...

детаљније

Latest news

Све вести