Саобраћајне површине

Главни пројекат уређења централне зоне Прешева

Централна зона Прешева, тј. градски трг уз објекат Општине и улица Маршала Тита су предмет уређења слободних површина и озелењавања. Укупна површина под интервенцијом износи ...

детаљније