Путеви

Идејни пројекат Новог Авалског пута са припадајућом инфраструктуром

Пројектом је предвиђена саобраћајница дужине Л=4,4км са 4 саобраћајне траке и за брзину В=70kм/ч ...

детаљније

Идејни и Главни пројекат пута Вршац - Марковац - Граница Румуније

Пројектом је предвиђена реконструкција постојећег пута са проширењем коловоза Б=6,50м и нова траса пута у укупној дужини Л=20,4км ...

детаљније

Генерални и Идејни пројекат обилазнице око Кикинде

Пројектом је предвиђена саобраћајница дужине Л=14,5км са 2 саобраћајне траке и за брзину В=100kм/ч ...

детаљније

Главни пројекат побољшања државног пута 2 реда Р-201а, деоница: Раља - Парцански Вис

Пројектом је предвиђено побољшање техничких карактеристика пута, рехабилитација коловоза, обезбеђена је његова целовитост, дуготрајност и носивост, чиме су знатно побољшани ...

детаљније

Главни пројекат реконструкције пута Пристаниште Јовањица - Манастир Хиландар - Пристаниште Хиландар на Светој Гори у Грчкој

Пројектом је предвиђено побољшање техничких карактеристика пута, обезбеђена његова целовитост, дуготрајност и носивост, чиме су знатно побољшани безбедност саобраћаја ...

детаљније