Гранични прелази

Генерални, Идејни и Главни пројекат реконструкције и проширења Граничног прелаза Батровци на аутопуту Е-70, фазе 1а и фаза 2

Пројектом су предвиђене саобраћајно-технолошке и архитектонско-урбанистичке реконструкције, проширења и модернизације Граничног прелаза, са потребним пратећим садржајима инфраструктуре ...

детаљније