štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат аутопута Е-80, деоница: Црвена река - Чифлик

Година реализације: 2011.

Дужина ове деонице аутопута Е-80 износи 2.37км.  Пројектом је предвиђен аутопут за брзину V=120км/ч са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке и разделним појасом.

Траса аутопута на овој деоници се пружа речном долином Нишаве у коридору између реке, железничке пруге Ниш - Димитровград и постојећег државног пута I реда М1.12. На самом крају деонице траса аутопута се пружа преко постојећег магистралног пута М1.12 и прикључује на следећу деоницу аутопута Чифлик - Станичење.

На траси аутопута пројектовани су један мост преко реке Нишаве и железничке пруге и два подвожњака. У циљу заштите животне средине предвиђено је пречишћавање воде са коловоза сепараторима, пре упуштања у реципијенте.

Повратак