štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат аутопута Е-80, деоница: Чифлик - Станичење

Година реализације: 2011.

Дужина ове деонице аутопута Е-80 износи 12.07км.  Пројектом је предвиђен аутопут за брзину V=120км/ч са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке и разделним појасом.

Траса аутопута на овој деоници се пружа преко постојећег државног пута I реда М1.12 уском, вијугавом речном долином Нишаве. У овом коридору се налази и железничка пруга Ниш-Димитровград.

Како је траса на овој деоници у коридору постојећег државног пута I реда M1.12, пројектом је предвиђено проширење постојећег профила државног пута I реда до ширине од 10.70 m на десној коловозној траци и изградња нове леве коловозне траке. На траси аутопута пројектована су четири моста и четири надвожњака као и две врсте потпорних конструкција - потпорни зидови и потпорне конструкције од армиране земље.У циљу заштите од саобраћајне буке  предвиђена је изградња заштитних зидова против буке.

Повратак