štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Генерални и идејни пројекат аутопута Е-763, деоница: Београд – Обреновац, трасом по левој обали реке Саве

Година реализације: 2010.- 2011.

Пројектом је предвиђен аутопут Сурчин-Обреновац дужине Л=17,6км за брзину V=120км/ч са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и градска магистрална саобраћајница Нови Београд-Сурчин дужине Л=9,4км за брзину V=80км/ч. Уз идејни пројекат урађена је и Студија оправданости.

Пројектована су и два денивелисана укрштаја: петља Сурчин (на месту укрштаја са Београдском обилазницом) и петља Обреновац (на месту укрштаја са М-19 - Обреновачким путем).

На траси је предвиђен мост преко реке Саве и реке Колубаре, смештеним на месту ушћа Колубаре у Саву. Укупна дужина моста је 1766 м, са предвиђеним челичним главним распоном.

Траса у потпуности заобилази урбанизоване зоне, и заједно са планираном и пројектованом градском магистралном саобраћајницом од Београдске обилазнице до улице Војвођанске и Јурија Гагарина, чини квалитетну везу аутопута Београд - Јужни Јадран са градом Београдом.

Посебну предност овакве варијанте ове деонице аутопута, чини заобилажење зона клизишта,на десној обали Саве, као и увођење саобраћаја са аутопута у престоницу, преко високо-капацитативних саобраћајница на Новом Београду, а затим даље преко постојећих и нових мостова (мост преко Аде и мост Земун-Борча) у стари Београд, као и приградским насељима на левој обали Дунава.

Повратак