štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Идејни и Главни пројекат аутопута Е-761, деоница: Појате - Крушевац (Кошеви)

Година реализације:2011 и 2012.

На нивоу Републике Србије овај аутопут има вишеструко значајну улогу, јер повезује централне деловеСрбије правцем исток - запад. Управо на темељима повезивања великих градова у долини Западне Мораве са два аутопутска правца, Коридором 10 (аутопут Е-75) и будућим Коридором 11 (аутопут Е-763), наметнула се потреба за израдом пројектно - техничке документације аутопута Е-761.  

Путни правац од Појата до Прељине повезује територију на подручју од седам општина и градова са око 467.000 становника и то: општина Ћићевац, општина Варварин, Град Крушевац, општина Трстеник, општина Врњачка Бања, Град Краљево и Град Чачак.

Деоница Појате - Крушевац, односно сектори 1, 2 и 3, који су обухваћени овим пројектом повезују територију три локалне заједнице са око 158.000 становника и то: општина Ћићевац, општина Варварин и Град Крушевац.

Пројектом је предвиђен аутопут дужине L=27,8km, са 4 саобраћајне траке,             2 зауставне траке, разделним појасом укупне ширине 30.0 м и за брзину V=130km/h.

На аутопуту су предвиђена 4 денивелисана укрштаја (петљe): реконструкција постојеће петље "Појате", петља "Ћићевац", "Крушевац" исток и "Крушевац" запад.

Предвиђена је изградња 25 мостова укупне дужине око Lm=4000m.

Траса будућег аутопута се креће долином реке Велике и Западне Мораве и пресеца многе притоке и из тог разлога предвиђене су следеће регулације: Јовановачке реке, Вратарске, реке Расине и Пепељуше.

Повратак