štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Измена Идејног пројекта аутопута Е-75 на деоници од Српске Куће до Левосоја

Година 2009. - 2010.

Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=8,1км са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину В=120kм/ч. Предвиђено је да постојећи магистрални пут М1 буде реконструисан и претворен у једну коловозну траку аутопута.

У склопу деонице Доњи Нерадовац-Српска кућа-Левосоје испројектовано је 27 армирано-бетонских мостова,континуалних и простих греда. Преднапрегнути носачи су дужине око 35 метара.

Најдужи мост је дугачак око 250 метара.
 

Повратак